"Prostě v pohodě..."

S námi vyřešíte efektivně jakoukoliv potřebu z oblasti financování firmy ...
 

Proč NOVAFINANCE?

 • Společnost

  Jsme společnost, která se zabývá poskytováním všech druhů (produktů) financování využitelní pro podnikatele a obchodní firmy.

 • Tým

  Tým spolupracovníků a konzultantů disponuje mnohaletými zkušenostmi z oblasti finančního řízení v korporátním sektoru i finančních institucích.

 • Analýzy

  V každém obchodním případu provádíme finanční analýzu a interní rozbory jednotlivých společností, na základě kterých navrhneme další kroky vzájemné spolupráce.

 • Poplatky

  Veškeré poplatky jsou hrazeny příjemcem půjčky až po vlastním dokončení úvěrové transakce, tj. po načerpání zdrojů.Finanční leasing

Finanční leasing je v zásadě nejvyužívanějším finančním produktem. Leasingová společnost nakupuje předmět leasingu od dodavatele a stává se pronajímatelem tohoto předmětu, který dává do nájmu klientovi (nájemce). Během doby finančního leasingu je leasingová společnost vlastníkem příslušného předmětu. Veškerá péče o pronajatý předmět (pojištění, servis, poplatky atd.) spadá po celou dobu pronájmu mezi povinnosti nájemce.

Pokud je klient plátcem DPH, uplatňuje si příslušné DPH ze zaplacených leasingových splátek, na které mu leasingová společnost vystavuje daňový doklad. Po zaplacení poslední splátky leasingová společnost prodává předmět klientovi za předem domluvenou symbolickou cenu (zpravidla 1 000 Kč). Veškerá vlastnická práva k předmětu přecházejí po úplné úhradě hodnoty pronajatého předmětu na klienta.

Finanční leasing se zůstatkovou hodnotou

Jedná se o produkt, který je stejný jako klasický finanční leasing. Jediným rozdílem je zůstatková hodnota na konci leasingu. Výše této zůstatkové hodnoty se udává v % z ceny předmětu leasingu (zpravidla 0 - 60 %). V průběhu finančního leasingu je opět vlastníkem leasingová společnost a po skončení leasingu prodává předmět klientovi za předem domluvenou zůstatkovou hodnotu.

Finanční leasing v EUR

Jedná se o finanční leasing, kdy klient splácí příslušné splátky (bez DPH) v EUR. Důvodem poptávky po tomto produktu je ta skutečnost, že stále více firem inkasuje od svých odběratelů v finance EUR a sjednocují si tak vlastně interní finanční toky uvnitř firmy. Klient tedy splácí splátky bez DPH v EUR. Příslušné DPH ke splátkám platí klient v CZK.

Kontaktní formulář

Jméno*
Organizace / společnost
E-mail*
Telefon
Forma zajištění
Zpráva*

 


NOVA Finance, s.r.o.

Klimentská 1216/46,
110 00 Praha 1, Nové Město
 

Tel: +420 724 89 82 82 
       +420 724 87 27 47
E-mail: uvery@novafinance.cz

Vstup pro partnery

Login:
Heslo:
Zapomněl jsem heslo.

Nakládání s daty

Klient odesláním vyplněného formuláře s žádostí o úvěr, půjčku či jiný finanční produkt souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů dle platných zákonů, pokud tyto existují, popř. dle obvyklých pravidel pro zpracování obdobných důvěrných informací... více

Copyright ©2010 NOVAFINANCE. All other marks are the property of their respective owners.