"Prostě v pohodě..."

S námi vyřešíte efektivně jakoukoliv potřebu z oblasti financování firmy ...
 

Proč NOVAFINANCE?

 • Společnost

  Jsme společnost, která se zabývá poskytováním všech druhů (produktů) financování využitelní pro podnikatele a obchodní firmy.

 • Tým

  Tým spolupracovníků a konzultantů disponuje mnohaletými zkušenostmi z oblasti finančního řízení v korporátním sektoru i finančních institucích.

 • Analýzy

  V každém obchodním případu provádíme finanční analýzu a interní rozbory jednotlivých společností, na základě kterých navrhneme další kroky vzájemné spolupráce.

 • Poplatky

  Veškeré poplatky jsou hrazeny příjemcem půjčky až po vlastním dokončení úvěrové transakce, tj. po načerpání zdrojů.Jak postupovat

 

Pokusme se shrnout základní akce & kroky & aktivity v procesu získání finančních zdrojů, kterými si musí každý dlužník "projít". Ač se může zdát, že je celý proces komplikovaný, jednotlivé akce jsou nyní již vesměs standardizované, navíc naši experti jsou připraveni Vám poskytnou plnou součinnost ....

 1. Financování - realita a skutečnost, alternativní zdroje
 2. Přesné nadefinování finančních potřeb a jejich struktury
 3. Příprava a dodání informací o Dlužníkovi
 4. Vyhodnocení obchodního případu věřitelem (vč. Kreditní Analýzy dlužníka)
 5. Podepsání smluvní dokumentace a načerpání úvěru (popř. odmítnutí poskytnutí)
 6. Plnění Smluvních závazků a splácení úvěru
 7. Další podpůrné kroky - restrukturalizace a optimalizace procesů společnosti

 

Poskytování úvěrů ze strany bankovních i nebankovních institucí je nyní již vcelku standardizovaný proces. Pokud věřitel (poskytovatel úvěru) ohodnotí riziko dlužníka (příjemce úvěru), či riziko podnikatelského projektu jako akceptovatelné a částka, která je požadována pro čerpání, je úměrná a splatitelná v průběhu projektu, není většinou sebemenší problém uzavřít s věřitelem smlouvu o úvěru, načerpat úvěr a pokračovat v projektu.

Realita však často bývá lehce odlišná. Stačí, aby některý z výše uvedených parametrů vybočoval z obvyklých limitů či limitů vnitřních, které si banka sama nastavuje v rámci řízení svých rizik a k uzavření smlouvy nedojde. A zde pak mohou nastat pro podnikatele nemalé problémy, zejména v situaci, kdy zdroje potřebuje na dokončení již rozpracovaného projektu či k financování provozní činnosti v době, kdy trh a odbyt neposkytuje plně toto krytí.

Jaké je poté řešení?  Pokud již není pozdě, kdy společnost je v režimu své likvidace, jsou zde možnosti alternativního financování (na přechodnou dobu, v závislosti na síle společnosti, tak aby tato vypořádala platby vyšších úroků u půjček, a po návratu do standardních podmínek podnikání a trhu navázala na předchozí způsob fungování, financování, platebních podmínek apod.).

Každý věřitel, který je v pozici hodnocení Dlužníkovy schopnosti splatit budoucí půjčku, včetně úroků a příslušenství standardně požaduje informace o:

 1. společnosti (OSVČ) jako takové, tj. zakládající dokumentaci, informaci o akcionářích, společnících, ovládajících skupinách apod.,
 2. stavu podnikání společnosti a cca 3 letou historii (rozvahy, výsledovky, výroční zprávy), včetně stavu majetku a závazků,
 3. současném stavu podnikání, způsobu a výši financování, cash flow, zajištění aj.
 4. budoucích tocích, očekávaných výnosech, maržích, hospodářských výsledcích aj.
 5. existujících i budoucích rizicích

Věřitelé mají obvykle sadu dotazníků, které je pro potřeby další spolupráce nutné vyplnit a předat věřiteli k zhodnocení úvěrovatelnosti dlužníka.

Po zhodnocení rizik Dlužníka navrhne většinou věřitel dlužníkovi způsob řešení financování – tj. výši úvěru, podmínky, způsob zajištění a jiné podmínky, popřípadě odmítne poskytnout úvěr.

Naše společnost poskytne plnou podporu v každé fázi komunikace s věřitelem. Navíc pokud je zde velká pravděpodobnost odmítnutí poskytnutí úvěru, je společnost připravena navrhnout alternativní řešení, a to včetně finančního poradenství v případě, kdy je zejména úvěr odmítnut. Tato souvisí s restrukturalizací společnosti, nastavení interních procesů a alokací nákladů aj., což ve svém důsledku může vést k vylepšení celkového ratingu u věřitelů.

Jsme připraveni provést i předběžné analýzy a zhodnocení rizika dlužníka a provést i  návrhy případné úpravy a změny, které napomohou i snazšímu získání budoucího úvěru.

 

Samozřejmostí je poskytnutí i plného servisu pro jiné ekonomické analýzy, provedení due diligence, ocenění firmy, majetku a jiných položek. Cílem je nastavení fungujícího efektivního chodu společnosti. Pokud si dlužník/ klient bude přát lze i naimplenetovat různé druhy moderních metod pro zlepšování profitability – tj. ABC, KPI, Balance Score Card, Six Sigma, Lean Management aj.NOVA Finance, s.r.o.

Klimentská 1216/46,
110 00 Praha 1, Nové Město
 

Tel: +420 724 89 82 82 
       +420 724 87 27 47
E-mail: uvery@novafinance.cz

Vstup pro partnery

Login:
Heslo:
Zapomněl jsem heslo.

Nakládání s daty

Klient odesláním vyplněného formuláře s žádostí o úvěr, půjčku či jiný finanční produkt souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů dle platných zákonů, pokud tyto existují, popř. dle obvyklých pravidel pro zpracování obdobných důvěrných informací... více

Copyright ©2010 NOVAFINANCE. All other marks are the property of their respective owners.